продукти

Политика за защита на личните данни

Тази политика е актуализирана към дата 16.03.2021 г.

 

Чл. 1. “АЮРЛАЙФ” ЕООД, ЕИК 205294312,   със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район р-н Триадица, ул. „Княз Борис I“ № 96 е собственик на уебсайта www.ayurvedicabg.com и го управлява.

Ние от “АЮРЛАЙФ” ЕООД (наричани по-долу „Доставчик“, „ние“ и „нас“) уважаваме загрижеността Ви за неприкосновеността на личния живот.

Ние събираме, защитаваме, използваме, обработваме и съхраняваме получените лични данни в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични (Общ регламент за защита на личните данни).

 

 

I. ПРЕДМЕТ.

 

Чл. 2. (1) Тази Политика за защита на личните данни е предназначена за посетителите на уебсайта www.ayurvedicabg.com.

(2) Тази политика е насочена към всяко физическо лице, независимо дали лично е в отношение с “АЮРЛАЙФ” ЕООД, като представител, упълномощено лице или служител на юридическо лице, или като посетител на този уебсайт. Тя може да бъде изменена по инициатива на “АЮРЛАЙФ” ЕООД или на компетентен орган поради изменение на действащото законодателство.

(3) Тази Политика описва видовете информация/лични данни/, събрана чрез уебсайта www.ayurvedicabg.com и как ние защитаваме, използваме, обработваме и съхраняваме получените лични данни и решенията, които взимаме относно използването на тези данни. Ние също така описваме мерките, които предприемаме, за да защитим личните данни и Ви предоставяме информация за това какви са Вашите права и как да се свържете с нас относно упражняването им и относно нашите практики за защитата на личните данни.

Повече информация относно условията за ползване на уебсайта www.ayurvedicabg.com може да откриете в Общите условия.

 

 

II. ДЕФИНИЦИИ.

 

 Чл. 3. По смисъла на настоящата Политика термините имат следното значение:

 “Уебсайт” – обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTP5 или друг  стандартизиран протокол и съдържащо файлове, прогами , звук, картина, изображения и други материали и ресурси с електронен адрес www.ayurvedicabg.com

„Елетронен магазин“ –  плaтфopмa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия на “АЮРЛАЙФ” ЕООД, дocтъпнa нa aдpec в Интepнeт http://www.ayurvedicabg.com

Доставчик“, „Ние“ и „Наш“ – “АЮРЛАЙФ” ЕООД

ЕИК 205294312

Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район р-н Триадица, ул. „Княз Борис I“ № 96

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София 1000, ул. Княз Борис I № 96

Електронна поща: office@ayurlife.BG

Тел.+359 888 708 100

 

“Ползвател”, „Вие“ и „Ви“– всяко лице, ползващо Уебсайта и Електронния магазин.

„Стока“  – всеки продукт, предлаган в Електронния магазин

 

 

III. ВИДОВЕ ДАННИ.

 

 Чл. 4. (1) Този раздел цели да разясни вида на личните данни, които ние събираме.

 

В уебсайта www.ayurvedicabg.com се създават потребителски акаунти и се събира информация за всеки Ползвател персонално. Не се предоставят данни за трети лица. Ние можем да събираме и съхраняваме лична информация (като име и други данни за контакт), които решите да ни предоставите, когато:

 

Информацията събирана чрез формата за контакт в Уебсайта служи единствено, за да се свържете с нас и да отговорим на Вашите запитвания и/или да ви предоставим информация за предоставяните от нас стоки. Тази информация е поверителна, не се използва с други цели и не се споделя с трети лица.

 

Данни, които събираме и обработваме:

Ако се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти, ще ни трябва Вашето име и информация за контакт, както и пълна информация за заявката Ви.

Някои от услугите, който предлагаме изискват да ни предоставите лични данни/ например за сключване на договор или издаване на фактура/.

Използваме събраните данни за да можем да подготвим и изпълним договора си с Вас и за да Ви предоставим услугите си.

Събираме данни за посетителите на Уебсайта, като използваме информация, събрана онлайн чрез „бисквитки“ и други автоматизирани средства за цели като (i) разпознаване на вашия компютър, когато посещавате Уебсайта, (ii) проследяване на навигацията по Уебсайта, (iii) подобряване на използваемостта на Уебсайта, (iv) анализ на използването на уебсайта и (v) управление на Уебсайта. Също така използваме тази информация, за да диагностицираме технически и служебни проблеми, да администрираме нашия Уебсайт, да идентифицираме посетителите на нашия Уебсайт и да събираме демографска информация за нашите Ползватели и клиенти.

Бисквитките винаги са включени тъй като са необходими за функционирането на Уебсайта и представянето на информацията искана от ползвателите му. Те са бисквитки, които позволяват ползвателят  да бъде запомнен за една сесия, или за всички бъдещи сесии. Те се използват и с цел показване на най-подходящите за Вас реклами от трети лица. Вие можете да промените настройките си за бисквитки по всяко време, като използвате настройките за бисквитки на своя браузър.

 

(2) Можем да използваме данните за кликванията, за да определим колко време ползвателите изразходват в страниците на Уебсайта ни, как ползвателите се придвижват в Уебсайта ни и как можем да приспособяваме нашия Уебсайт, за да отговорим по-добре на нуждите на нашите потребители.

 

(3) Събираме статистическа анонимна информация за общия брой посещения на Уебсайта, приети запитвания за съдействие, събирани и анализирани за да подобрим услугите, които Ви предоставяме.

За тази цел можем да използваме решения на трети лица за извършване на уеб анализи, като Google Analytics. Google Analytics е услуга за уеб анализи, предоставена от Google, Inc., която използва „бисквитки“, за да анализира как ползвателите използват този Уебсайт. Информацията, генерирана от „бисквитката“ за използването на Уебсайта (като вашия IP адрес, посетен URL адрес, дата и час на показване на страницата), ще бъде предавана и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация, за да следи използването от ваша страна на Уебсайта, да съставя отчети за дейността на Уебсайта за операторите на уеб сайтове и да предоставя други услуги, свързани с дейността на Уебсайта и използването на Интернет. Google може да прехвърли тази информация на трети лица, когато това се изисква от закона, или когато трети страни обработват информация от името на Google. За повече информация относно правилата за поверителност на Google по отношение на Google Analytics, можете да видите тук – https://support.google.com/analytics/answer/4597324

Можете да се откажете от Google Analytics, като посетите https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en=BG

 

(4) В нашия Уебсайт можем да събираме информация за вашите онлайн дейности в нашият сайт, за да Ви предоставим реклама на продукти и услуги, съобразени с вашите индивидуални интереси.

 

 

IV. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО.

 

Чл. 5. Ние обработваме лични данни само на предвидените в закона основания, а именно:

 

 

V. ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

 

Чл. 6. Ние обработваме събраната от и за физическите лица – субекти на лични данни – информация единствено за идентификация за обработка на подадени заявки и запитвания, за осъществяване на връзка с Вас, за сключване, изпълнение, изменение на договори, за предоставяне на искани стоки и услуги, както и за изпълнение на законови задължения и изисквания на държавни органи и комисии, като наши клиенти както и за други цели, включително за:

 

 

VI. СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ.

 

 Чл. 7. (1) Предоставянето на лични данни е винаги доброволно. Съгласието за предоставяне може да бъде оттеглено във всеки момент.

Съгласието трябва да е свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено волеизявление за волята на субекта на данните, посредством устно или писмено изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време.

 

(2) Ако маркирате с отметка полето пред текста „Съгласявам се данните, които въвеждам да бъдат запазени и обработени съгласно Политиката за защита на лични данни в този сайт.“ и натиснете бутона „Изпрати“ ще дадете свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласието си за предоставяне и обработване на личните Ви данни на администратора / Доставчика/, както и на всички трети страни, партньори на Доставчика (обработващи лични данни) за целите на предоставяне на услугите, които предлагаме.

 

(3) Съгласието за използване на бисквитки от страна на ползвателя на Уебсайта се дава чрез натискане на бутон „ПРИЕМАМ“ на изскачащ банер в долната част на Уебсайта, уточняващ използването им и посочващ линк към известието за бисквитки.

 

(4) Оттеглянето на съгласието се извършва чрез изпращане на писмено искане до посочените в тази Политика и-мейл или адрес за контакт. При оттегляне на съгласието обработката на посочените от Вас данни се преустановява.

 

(5) Ние ще отговорим на Вашето искане в срок до един месец от получаването му.

 

 

VII. СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

 

 Чл. 8. (1) Ние съхраняваме личните Ви данни за срок не по-дълъг от периода, който е необходим за постигане на целите, за които се обработват, и допълнителен период от време за данъчни цели или за да бъдат спазени изискванията на действащото законодателство.

 

(2)Срокът на съхранение на личните данни събирани чрез формата за контакт в Уебсайта или попълване на формата за регистрация е една година, считано от попълване на тази форма или прекратяване на регистрацията (важи само за регистрирани потребители).

 

(3) Прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, сключен с Вас. Изтриваме ги след изтичане на една година от прекратяване на договора или след окончателно уреждане на всички задължения по него и/или след  изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, определени от действащото законодателство.

 

(4) Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи, позволяващи идентифицирането Ви като физическо лице, се заличават необратимо. Анонимизираните данни не представляват лични данни, поради което за тях няма нормативно задължение за изтриване.

 

 

VIII. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА.

 

Чл. 9. (1) Както знаете, интернет не разпознава националните граници. Услугите в интернет са достъпни в световен мащаб, така че събирането и предаването на лични данни не винаги се ограничава само до една страна.

Трябва да сте наясно, че като използвате Уебсайта или всеки уебсайт, към който препращаме, Вашите лични данни могат да бъдат обработени или прехвърлени в други държави, например САЩ, и вие се съгласявате личните ви данни да бъдат прехвърляни или обработвани по този начин.

 

(2) Ние не продаваме, нито разкриваме по друг начин Вашите лични данни и личната информация, която сме събирали за Вас, освен в случаите, описани тук, или по друг начин.

 

(3) За целите на обработването и съгласно действащото законодателство, събраните от нас лични данни могат да бъдат обработвани и включени в база данни и на трети лица, действащи от наше име и под наш контрол.

 

(4) Можем да споделим личните данни, които сме събрали, с трети лица свързани с нас, с доставчици на услуги и/или наши подизпълнители, които сме упълномощили, за да извършват услуги от наше име, включително, но не само: куриерски фирми, пощенски оператори, хостинг или експлоатация на Уебсайта и анализиране на данни, търговски партньори и контрагенти, както и на други лица – орган на държавна, местна власт/комисия, ако е предвидено в нормативен акт.

 

(5) Ние изискваме от тези лица и доставчици на услуги по договор да защитят по подходящ начин неприкосновеността на личния живот и сигурността на личната информация, която обработват от наше име в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

 

 

IX. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

 

 Чл. 10. (1) Ние можем да разкриваме Ваши лични (i) ако сме длъжни да направим това по закон, подзаконов нормативен акт или съдебен процес (като например в изпълнение на съдебна заповед или призовка), (ii) в отговор на искания от правоприлагащи органи, или (iii) когато считаме, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическа вреда, финансови загуби или във връзка с разследване на съмнение или действителна незаконна дейност или е необходимо за целите на легитимните интереси на Доставчика или на трета страна.

 

(2) Ние си запазваме правото да прехвърлим всяка информация, която имаме за Вас, в случай, че продаваме или прехвърляме цялата или част от нашата дейност или активи (включително в случай на преструктуриране, разпускане или ликвидация).

 

 

X. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ.

 

 Чл. 11. Ние поддържаме административни, технически и физически предпазни мерки, предназначени да защитят личните данни. Доставчикът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Доставчикът провежда периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаването им.

 

 

XI. ПРАВА НА ПОЛЗВАНЕТИТЕ НА УЕБСАЙТА И ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

 Чл. 12. (1) Този раздел на нашата Политика за защита на личните данни предоставя подробности и обяснява какви права имате относно Вашите лични данни.

 

Всяко лице има право:

 

(2) Всяко лице може да осъществи правата си като субект на лични данни като се свърже с нас по някой от посочените в тази Политика начини за контакт.

 

(3) Всяко лице – субект на лични данни има право на жалба пред надзорния орган – Комисията за защита на лични данни, ако смята че данните се събират, обработват и съхраняват неправомерно.

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София,  ПК 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: 02/91-53-519, 02/91-53-555;

факс: 02/ 9153525

E-mail: kzld@cpdp.bg

уебсайт: www.cpdp.bg

 

 

XII. ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА. КОНТАКТИ.

 

 Чл. 13. (1) Ние си запазваме правото да променяме или добавяме информация към тази Политика за защита на личните данни и ще публикуваме всички промени в реално време в нашия Уебсайт. Ние ще посочим в горната част на Политиката, когато тя бъде актуализирана. Известяването на лицата за изменения в политиката за защита на личните данни се осъществява с публикуването й на уебсайта www.ayurvedicabg.com.

 

(2) Използването на нашия Уебсайт след всяка промяна в тази Политика представлява вашето информирано съгласие с промяната. Моля, преглеждайте тази политика периодично, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени или актуализации на нашата дейност за защита на личните данни.

 

(3) Как да се свържете с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика или практиката ни за защита на личните данни или искате да упражните правата си във връзка с личните данни , можете да се свържете с нас:

📢❗🚨 ИМУН ГАРД - сега с 20% по-ниска цена!

X

📢❗🚨 ИМУН ГАРД - сега с 20% по-ниска цена!

X